AEO - žádost

Gerlach je Vaším specialistou pro získání certifikátu AEO.

Podpoříme Vás v procesu podávání žádosti pro úspěšnou AEO certifikaci Vaší společnosti, abyste mohli plně využívat výhod Oprávněného hospodářského subjektu.

Z důvodu změny globální bezpečnostní situace se členské státy Světové celní organizace dohodly na „Rámci standardu zabezpečení a usnadnění globálního obchodu“, tedy na vytvoření světového rámce pro moderní, účinné řízení rizik. AEO (Autorized Economic Operator) aneb Oprávněný hospodářský subjekt znamená zajištění bezpečnosti celého dodavatelského řetězce od výrobce zboží po konečného příjemce – jistý druh certifikátu prokazující dobrého jméno firmy. Postavení Autorizovaného hospodářského subjektu (AEO) nabízí mnoho výhod dovozním i vývozním společnostem. Takže neriskujete odmítnutí Vaší žádosti, vždy byste měli mít na Vaší straně kompetentního odborníka, který Vám pomůže projít celým procesem podání žádosti.

Apply now for an AEO certificate

Vaše výhody při podání žádosti o AEO s Gerlachem:

Provedeme Vás celým procesem - od podání žádosti po celní audit.
Se společností Gerlach dodržujete platné právní předpisy.
Gerlach spoléhá na zákonem dané cílové procesy a dokumenty.
AEO status Vás opravňuje k rychlejšímu a bezproblémovému celnímu odbavení a máte přístup k nejnovější "know-how" ve všech evropských zemích.
Požádejte teď o certifikát AEO

Žádost o certifikaci AEO
bezpečně Vás provedeme celým procesem až po podání žádosti.

Statut AEO mohou uplatňovat společnosti založené v Evropské unii a zapojené do celních aktivit. Naši odborníci Vás úspěšně provedou celým procesem podání žádosti o certifikaci AEO. Provedeme například „Quick Scan“ a následně podrobně přezkoumáme Vaše logistické procesy. Podle výsledků doporučíme stupeň AEO certifikace, která bude pro Vaše podnikání nejlepší..

Existují různé typy AEO certifikací: „Zjednodušení cel / Cla“ „AEO C), „Bezpečnost/ Zabezpečení“ (AEO S), ale také kombinace obou „Zjednodušení cel / Zabezpečení“ (AEO F). Postavení autorizovaného hospodářského subjektu (AEO) platí ve všech členských státech EU a není časově omezen.

Kontaktujte nás

Přední neutrální poskytovatel celních služeb v Evropě
Více než 140leté zkušenosti v celních službách
Lokálně zavedený - celosvětově propojený ve více než 200 zemích
Copyright ©2024 Gerlach Customs
chevron-down