Právní upozornění

GERLACH spol. s r.o.
K Vypichu 1086
CZ-252 19 Rudná u Prahy

Tel. +420 311 690 013-016
E-Mail: [email protected] 

Jednatel:
Luděk Procházka, Antonín Kučera

IČ: 186 26 165
DIČ: CZ18626165
Zapsána v OR vedeném u Mětského soudu v Praze, odd. C, vložka 2464

Používáme technologie Google, abychom zajistili, že mapová data Google použitá ve vyhledávači polohy jsou zobrazeno správně a úplně. Tyto technologie mohou zahrnovat přenosy dat v zemích bez odpovídající úrovně ochrany údajů. Mapu ve vyhledávači polohy nelze zobrazit pokud tyto technologie nepřijmete.

Právní forma

 

Společnost GERLACH spol. s r.o. neodpovídá za informace obsažené na celé webové stránce, pokud jde o jejich správnost, úplnost, aktuálnost, kvalitu a za obsah třetích stran, na jejichž webových stránkách existují odkazy těchto stránek. Informace na těchto webových stránkách slouží uživatelům výhradně k informačním účelům a osobním potřebám.

Informace na těchto webových stránkách jsou uživateli poskytovány pouze pro informační a osobní účely. Kopírování, změna a šíření informací a / nebo údajů, zejména textů, textových částí nebo obrázků, není bez předchozího písemného souhlasu společnosti GERLACH spol. s r.o. povoleno. Nedovolené kopírování, napodobeniny nebo předávání jednotlivých obsahů nebo ucelených stránek bude trestně stíháno jak podle trestního, tak i občanském zákoníku.

Copyright ©2024 Gerlach Customs
chevron-down