Dovoz

Gerlach nabízí vhodná řešení při dovozu zboží.

Provedeme Vás celým procesem dovozního celního odbavení a zajistíme jeho hladký průběh.
Pokud je zboží dováženo ze zemí mimo EU (třetí země) do členského státu EU, musí být předloženo příslušnému celnímu úřadu. Abyste se vyhnuli chybám při celním řízení, měli byste vždy mít k dispozici kompetetního odborníka, který Vás bude podporovat během celého celního procesu. Při dovozu zboží byste se proto měli spoléhat na společnost Gerlach – svého celního specialistu.

Spustit proces dovozu

Vaše výhody, když dovážíte s Gerlachem:

Dovozní celní prohlášení vystavujeme pomocí zjednodušených a standardních postupů.
Podporujeme Vás při fyzických celních kontrolách zboží a s přípravou dokumentace.
Zajistíme platby a refakturace dovozních cel a poplatků.
Podporujeme Vás v komunikaci s celními úřady.
Poskytujeme požadované celní záruky a archivaci všech příslušných dokumentů.
Spustit proces dovozu

Všechny celní služby

Webový portál

Přístup na webový portál umožňuje dovozcům a vývozcům zboží snadný a on-line přístup k údajům o jejich dovozu a vývozu.

Vývoz

Provedeme Vás kompletním procesem vývozního celního odbavení a zajistíme jeho hladký průběh.

Tranzit

Podporujeme Vás ve všech požadavcích na přepravu vašeho zboží v režimu tranzitu a zajišťujeme správné vyřízení celního odbavení.

Intrastat

Pokud vaše společnost provádí intrakomunitární obchod, musíte se ujistit, že splňujete všechny statistické požadavky.

Dovoz

Provedeme Vás celým procesem dovozního celního odbavení a zajistíme jeho hladký průběh.

Daňové služby

Pro zahraniční právnické osoby zajišťujeme registraci k dani z přidané hodnoty (DPH) v České republice a veškerou podporu při plnění povinností spojených s registrací.

  Dovoz
  Spolehněte se na naše specialisty

  Dovozní celní odbavení se skládá z mnoha malých kroků. Naši specialisté Vás provedou celým procesem dovozního celního řízení. Celní prohlášení musí být předloženo v elektronické podobě příslušnému celnímu úřadu. Poté celní úřad zkontroluje celní prohlášení a doprovodné dokumenty a provede namátkovou kontrolu zboží. Předtím než se zboží propustí do volného oběhu, je přezkoumáno, zda byly splněny všechny podmínky dovozu a zároveň zkontrolovány i další doprovodné doklady, např. certifikát o původu zboží.

  Kontaktujte nás

  Přední neutrální poskytovatel celních služeb v Evropě
  Více než 140leté zkušenosti v celních službách
  Lokálně zavedený - celosvětově propojený ve více než 200 zemích
  Copyright ©2024 Gerlach Customs
  chevron-down