Gerlach Brexit Speciál

Nastavte dobře svůj byznys na období po Brexitu

Brexit proběhl a Spojené království již není členem EU. Okolo Brexitu a o výzvách, které přináší podnikatelské veřejnosti, však stále panuje mnoho nejistot. Jako VÁŠ celní specialista se zavazujeme poskytnout vám veškerou dostupnou podporou a informace nezbytné pro zajištění nepřerušeného toku zboží v této mimořádné době.

Připravte se na brexit hned

Jak jsme se připravili my

1

Zaregistrujte si své číslo EORI

EORI číslo je unikátní číslo pro registraci a identifikaci hospodářského subjektu.
Pokud v UK vystupujete jako dovozce zboží, prosím ujistěte se, že máte platnou EORI registraci v UK. Pokud vyvážíte zboží z UK do EU, ujistěte se, že vy respektive váš obchodní partner v EU má platné EORI číslo EU.

2

Máte potvrzené své daňové identifikační číslo VAT (Platné pouze pro dovozce v UK)

Vláda Spojeného království oznámila, že při dovozu do UK bude použit systém odkladu účtování DPH pokud je firma registrována k DPH. Další informace najdete na adrese www.gov.uk.

3

Kontaktujte Gerlach

Již nyní zvažte, zda si v budoucnu
a) budete podávat celní deklarace sami
b) požádáte o odbavení svého zboží přepravní firmu nebo
c) přejete pověřit odbavením svého zboží zkušeného celního agenta.

Pokud chcete pro svoji firmu jistotu a bezpečné celní odbavení i po Brexitu, prosím, kontaktujte nás: Gerlach je nejvýznamnější poskytovatel celních služeb v Evropě.

Kontaktujte nás

750 celní profesionálů

Navýšení našich kapacit v celé EU a UK.

Neustálá výměna informací s celními orgány o otázkách souvisejících s Brexitem.

3 miliony celních transakcí ročně.

AEO – máme status Oprávněného hospodářského subjektu

Naše řešení pro Brexit

Zprostředkování celních služeb

Obraťte se na nás se všemi svými celnímu požadavky co nejdříve a my se v této nejisté době vynasnažíme podpořit vaše obchodní potřeby. Ve spolupráci s vámi projdeme vaše stávající procesy a toky zboží, abychom správně pochopili vaše potřeby, což umožní hladký přechod.

Celní Poradenství

Naši celní konzultanti vám pomohou analyzovat dodavatelský řetězec, během společné rámcové přípravy mohou identifikovat možná rizika a prezentovat návrh řešení.

Kontrola připravenosti na Brexit - školení

Pomůžeme vašemu týmu relevantními znalostmi o Brexitu – naše školení vám pomůže porozumět a ujasnit si záležitosti okolo Brexitu.

Kontaktujte nás

Veškeré celní poradenství

T2L & T2LF

Získejte pomoc při registraci do nového systému PoUS EU a získání důležitých dokumentů T2L a T2LF pro váš podnik.

Brexit

Pomůžeme vám připravit vaši firmu na brexit. Ačkoli žádná firma nemůže s plnou jistotou plánovat konečné výsledky jednání o brexitu, jsme odhodláni vás podpořit jakýmkoli rozumným způsobem.

AEO - žádost

Podpoříme vás v procesu žádosti o úspěšnou certifikaci AEO vaší společnosti, abyste mohli plně využívat výhod oprávněného hospodářského subjektu.

  Kontaktujte nás

  Přední neutrální poskytovatel celních služeb v Evropě
  Více než 140leté zkušenosti v celních službách
  Lokálně zavedený - celosvětově propojený ve více než 200 zemích
  Copyright ©2024 Gerlach Customs
  chevron-down