Ochrana oznamovatelů

Povinnost povinného subjektu – zaměstnavatele dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatele uveřejnit informace dálkovým přístupem

 

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatele určila společnost GERLACH spol. s r.o. se sídlem: K Vypichu 1086, 252 19 Rudná u Prahy, IČ 18626165 zapsaná v v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C168281 za příslušnou osobu Kristýnu Liškovou

 

Kontaktní údaje

 

E-mail: [email protected]

Telefon: +420 702 128 588

Adresa pro doručení písemného oznámení: Kristýna Lišková, Nádražní 2967/93, 70200 Moravská Ostrava

 

 

Oznamovatelé jsou oprávněni podat svá oznámení prostřednictvím níže uvedených nahlašovacích kanálů:

 

  1. elektronicky na speciální e-mailovou adresu pro přijímání oznámení
    email: [email protected]
    (dále jen „e-mailová adresa“); do e-mailu má přístup pouze příslušná osoba.
  2. nebo ústně, na tel. č. +420 702 128 588 v pracovní dny od pondělí do pátku od 8:00 hod. do 17:00 hod. Telefonický hovor bude se souhlasem oznamovatele zaznamenáván. O telefonicky podaném oznámení bude sepsán záznam, s následnou možností přepis ústního oznámení zkontrolovat, případně upravit a odsouhlasit stvrzením, podpisem oznamovatele.
  3. písemně lze podat oznámení na adresu Kristýna Lišková, Nádražní 2967/93, 70200 Moravská Ostrava. Oznámení musí být podáno v řádně zalepené obálce opatřené nápisem „WHISTLEBLOWING – K RUKÁM POVĚŘENÉ OSOBY – NEOTVÍRAT. Při nesplnění této podmínky nelze zcela garantovat utajení totožnosti oznamovatele nebo důvěrnost sdělovaných informací.
  4. oznámení je možné také podat externímu řešiteli, Ministerstvo spravedlnosti ČR, a to písemně: Ministerstvo spravedlnosti ČR, Vyšehradská 16, Praha 2, PSČ 128 10, nebo e-mailem: [email protected] nebo telefonicky +420 221 997 840.

 

Povinná osoba – zaměstnavatel využívá svého práva a vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt – zaměstnavatele nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle ustanovení § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona č. 171/2023 Sb.

Copyright ©2024 Gerlach Customs
chevron-down