Daňové služby

Gerlach je Váš partner v oblasti DPH

Pro naše zahraniční klienty zajišťujeme registraci k dani z přidané hodnoty (DPH) v České republice a veškerou podporu při plnění povinností z registrace plynoucích.
Pokud společnost, která není usazena v České republice, poskytuje dodávky zboží v Česku, bude se pravděpodobně potřebovat registrovat k DPH. Pokud je dovozce registrovaným plátcem DPH v České republice, není tato daň součástí celního dluhu, který musí být v souvislosti s dovozem zboží uhrazen celnímu úřadu. Místo toho je daň vyúčtována v daňovém přiznání, kde může být také okamžitě uplatněn případný související nárok na odpočet této daně. Naši zahraniční zákazníci tak mohou využívat stejné výhody, jako ostatní tuzemské subjekty, což má pozitivní dopad na jejich cash-flow. Gerlach zajišťuje kompletní servis v oblasti DPH související s pohybem zboží do nebo z České republiky, a poskytuje tak svým klientům celní a DPH služby pod jednou střechou.

Přijďte se s námi poradit o otázce Vašeho DPH

Vaše výhody, pokud si zvolíte Gerlach jako Vašeho poradce:

Efektivita při zajištění celních a DPH povinností
Rychlá registrace k DPH v ČR pro subjekty z jiných členských států EU i ze třetích zemí
Konzistenní příprava podkladů pro DPH a celní řízení
Odborné zpracování pravidelného přiznání k dani a souvisejících výkazů
Zastoupení při jednáních s finančním úřadem
Domluvte si Vaši konzultaci k DPH

Všechny celní služby

Webový portál

Přístup na webový portál umožňuje dovozcům a vývozcům zboží snadný a on-line přístup k údajům o jejich dovozu a vývozu.

Vývoz

Provedeme Vás kompletním procesem vývozního celního odbavení a zajistíme jeho hladký průběh.

Tranzit

Podporujeme Vás ve všech požadavcích na přepravu vašeho zboží v režimu tranzitu a zajišťujeme správné vyřízení celního odbavení.

Intrastat

Pokud vaše společnost provádí intrakomunitární obchod, musíte se ujistit, že splňujete všechny statistické požadavky.

Dovoz

Provedeme Vás celým procesem dovozního celního odbavení a zajistíme jeho hladký průběh.

Daňové služby

Pro zahraniční právnické osoby zajišťujeme registraci k dani z přidané hodnoty (DPH) v České republice a veškerou podporu při plnění povinností spojených s registrací.

  Služby v oblasti daně z přidané hodnoty
  Vaše DPH můžete nechat na nás

  DPH vybíraná v Evropské unii je všeobecná daň ze spotřeby vypočítaná na základě přidané hodnoty zboží nebo služeb. Je vybírána téměř z veškerého zboží a služeb zakoupených nebo prodaných pro použití nebo spotřebu v EU. To znamená, že zboží prodávané na vývoz nebo služby poskytované spotřebitelům v zahraničí jsou obvykle osvobozeny od DPH. Naopak, dovozy jsou zdaněny z toho důvodu, aby výrobci v EU spravedlivě konkurovali na evropském trhu s dodavateli ze zemí mimo Evropskou unii.

  Kontaktujte nás

  Přední neutrální poskytovatel celních služeb v Evropě
  Více než 140leté zkušenosti v celních službách
  Lokálně zavedený - celosvětově propojený ve více než 200 zemích
  Copyright ©2024 Gerlach Customs
  chevron-down