Tranzit

Gerlach nabízí vhodná řešení při tranzitním odbavení.

Podporujeme Vás ve všech požadavcích na přepravu vašeho zboží v režimu tranzitu a zajišťujeme správné vyřízení celního odbavení.
Pokud je zboží přepravováno přes území více států, musí se obvykle zastavit na všech hraničních přechodech a být zaznamenáno celními úřady. Tranzitní režim výrazně zjednodušuje pohyb zboží mezi členskými státy EU a státy mimo EU (třetími zeměmi). Celní specialisti společnosti Gerlach jsou obeznámeni se všemi příslušnými předpisy a právními normami tranzitního režimu. Proto byste se měli obrátit na Gerlach – svého celního specialistu.

Spustit proces tranzitu

Vaše výhody při vystavování tranzitního dokladu s Gerlachem:

Podporujeme Vás při fyzické kontrole zboží a s přípravou dokumentace.
Podporujeme Vás v komunikaci s celními úřady.
Poskytujeme požadované celní záruky a archivaci všech příslušných dokumentů.
Podporujeme Vás při řešení neukončených tranzitních režimů.
Využíváme vlastní jednodušené postupy (Schválený příjemce/ Schválený odesilatel).
Spustit proces tranzitu

Všechny celní služby

Webový portál

Přístup na webový portál umožňuje dovozcům a vývozcům zboží snadný a on-line přístup k údajům o jejich dovozu a vývozu.

Vývoz

Provedeme Vás kompletním procesem vývozního celního odbavení a zajistíme jeho hladký průběh.

Tranzit

Podporujeme Vás ve všech požadavcích na přepravu vašeho zboží v režimu tranzitu a zajišťujeme správné vyřízení celního odbavení.

Intrastat

Pokud vaše společnost provádí intrakomunitární obchod, musíte se ujistit, že splňujete všechny statistické požadavky.

Dovoz

Provedeme Vás celým procesem dovozního celního odbavení a zajistíme jeho hladký průběh.

Daňové služby

Pro zahraniční právnické osoby zajišťujeme registraci k dani z přidané hodnoty (DPH) v České republice a veškerou podporu při plnění povinností spojených s registrací.

  Tranzit
  zjednodušte si to

  V EU platí tzv. pravidlo „cílové země“. To znamená, že DPH je vybíráno pouze v zemi, kde je se zbožím obchodováno a kde je spotřebováno. Režim tranzitu umožňuje přepravu zboží mezi dvěma místy v rámci EU nebo mezi územím EU a územím mimo EU (třetí země). Celní režim tranzitu musí být ukončen a zboží musí být následně odbaveno v cílové destinaci. Tento postup navíc umožňuje, aby bylo zboží přepravováno mezi dvěma zeměmi EU i přes území mimo EU, tedy přes třetí země.

  Existují různé typy tranzitních procesů/režimů. Nejznámější je Karnet TIR (Mezinárodní silniční přeprava), který zjednodušuje silníční dopravu. Celní kontroly uskutečněné v zemi odeslání, budou zároveň uznány i ve všech trenzitních zemích, kterými je zboží přepravováno. Kromě toho je zde i Karnet ATA, který je speciálně určen pro dočasný vývoz a dovoz zboží v mezinárodním obchodu. Tranzitní režim Unie upravuje přepravu zboží ze zemí mimo EU mezi dvěma členskými státy EU a společný tranzitní režim upravuje přepravu zboží, které není zbožím EU, mezi zeměmi EU a ESVO. Bez ohledu na to, jaký proces si vyberete: Gerlach je vždy tím správným partnerem pro Vás.

  Kontaktujte nás

  Přední neutrální poskytovatel celních služeb v Evropě
  Více než 140leté zkušenosti v celních službách
  Lokálně zavedený - celosvětově propojený ve více než 200 zemích
  Copyright ©2024 Gerlach Customs
  chevron-down