Control Tower

Gerlach poskytuje vhodná řešení pro přeshraniční tok zboží

Náš Control Tower je centrálním bodem, který monituruje celý tok zboží, zajišťuje přehled např. o stavu zboží, hodnotě zboží nebo o zaplacený clech.
S řešením Gerlach Control Tower mají společnosti, které si cení centralizované celní odpovědnosti a standardizovaných postupů s pružnými KPIs, úplný přehled o svých tocích zboží. Bez ohledu na to, zda působí v různých zemích nebo v národním sektoru. Díky transparentnosti vzniklých celních poplatků a díky procesům použitým k odbavení Vašich zásilek, můžete přijímat správná strategická rozhodnutí pro optimalizaci toku zboží. Pro větší transparentnost proto můžete spoléhat na Gerlach – Vašeho specialistu na celní problematiku.

Využít Control Tower

Vaše výhody s Gerlach Control Tower:

Zvýšená transparentnost.
Podrobné přehledy, které přizpůsobíme vašim konkrétním potřebám.
Centrální komunikační bod s jednoduchou komunikační cestou.
Právní shoda.
Poradenství při posuzování právních mezer.
Vyhodnocení potenciálních úspor nákladů.
Využít Control Tower

Control Tower u Gerlachu
přehledně a bezpečně

Obzvláště obtížné je sledovat přeshraniční toky zboží. Díky centrálnímu kontaktnímu místu a procesům, které jsou individuálně přizpůsobovány Vašim potřebám, Vám Gerlach Control Tower poskytně přehled o všech celních poplatcích a procesech. Díky tomu můžete sledovat své celní aktivity, sledovat stav proclení Vašich zásilek a přijímat správná strategická rozhodnutí pro optimalizaci toku zboží.

Řešení Gerlach Control Tower Vám umožní koordinovat veškeré aktivity proclívání. Navíc Control Tower značně zvyšuje soulad s právními předpisy a zajišťuje konzistentní využití celních údajů Vaší společnosti.

Kontaktujte nás

Přední neutrální poskytovatel celních služeb v Evropě
Více než 140leté zkušenosti v celních službách
Lokálně zavedený - celosvětově propojený ve více než 200 zemích
Copyright ©2024 Gerlach Customs
chevron-down